Ik ben een productiviteitsjunk. Alles wat sneller en effectiever kan en leidt tot een beter eindresultaat probeer ik glad te strijken. In mijn dagelijks werk kom ik regelmatig zaken tegen die verbeterd kunnen worden. Zo af en toe wil ik wat van die dingen met je delen.

Dit keer wil ik laten zien hoe je met een paar veranderingen aan je briefing een betere voice-over opname krijgt.


1. Geef een duidelijke deadline

Wanneer heb je de opname nodig? Opgeven wanneer je de tekst terug verwacht kan streng overkomen, maar het is duidelijker dan het bekende ‘zo snel mogelijk’ of, juist het tegenovergestelde ‘dit heeft geen haast’. Een dag en tijd voorkomt discussie en ergernis.


2. Is er ruimte voor suggesties of correcties?

Hoeveel ruimte heeft de spreker om zich de tekst eigen te maken? En om taalfouten te corrigeren? Moet de tekst dan opnieuw langs ‘legal’ of is dat geen probleem?


3. Geef aan hoe je de opname terugverwacht

Wat voor opname verwacht je? Helemaal schoongeknipt en op niveau of laat je dat allemaal aan de audionabewerking over?

Wil je één goede take of nog eentje ‘voor de heb’? In aparte files of als één lange track? Ook als je een bepaald bestandstype of bitrate verwacht, is dat handig om vooraf te melden.


4. Hoe moet de voice-over klinken?

Wat voor ‘read’ verwacht je? Door woordkeuze en interpunctie geven de meeste teksten zelf wel aan hoe ze gelezen willen worden, maar soms kan dat de spreker ook misleiden.

Probeer niet te bloemrijk te zijn in je omschrijving. Als je een specifiek voorbeeld hebt, laat dat dan horen.

Wil je de tekst uptempo of rustig gelezen hebben? Als het snel moet, omdat je aan een bepaalde timing gebonden bent, in hoeveel minuten en seconden moet de tekst passen? Mag de tekst eventueel worden ingekort om het wel te halen?

Wie is de doelgroep en waar zien ze de film: in een wachtkamer of in een stadion?


5. Zorg dat het script klopt en compleet is

Staan er moeilijke woorden in de tekst? Schrijf de uitspraak er dan achter [foo-NEE-ties] of laat de opdrachtgever ze even inspreken op zijn telefoon. Denk ook aan afkortingen en getallen (vijf-honderd-acht-en-dertig of vijf-drie-acht?)

Als de spreker de tekst uit zichzelf niet zou kunnen begrijpen, zou je ter verduidelijking enkele nadrukken in de tekst kunnen onderstrepen of vet maken. Niet teveel, de rest moet je aan ons overlaten 🙂


6. De extra bonus tip!

En ten slotte nog een voor de copywriter: gebruik spreektaal. Dat zou een dooddoener moeten zijn, maar ik kom nog regelmatig ‘papieren taal’ tegen in mijn scripts. Zinnen die in hun eentje een hele alinea beslaan en dodelijke woorden als ‘tevens’. Brrrrr…

We simuleren een conversatie van mens tot mens. Daar hoort een persoonlijke, conversationele toon bij.


Kortom

Schrijf een duidelijke briefing en spreek uit wat je verwachtingen zijn. Hiermee voorkom je een hoop heen-en-weer bellen.
Ik ben benieuwd naar jouw volgende briefing 😉